null

Aquathlon 2024

WYNIKI AQUATHLON 2024

 

 

Informacje dotyczące harmonogramu przebiegu zawodów Aquathlon 2024 

1)Bardzo prosimy o punktualne przybycie na wyznaczony bieg i słupek startowy.

2)Nie ma możliwości startu o innej niż wyznaczona w planie zawodów godzinie.

3)Do szatni będzie można wejść 15 minut przed startem.

4)Kluczyk należy oddać jak najszybciej po skończeniu konkurencji pływackiej.

5)Biuro zawodów czynne od 9.00-12.00

6)Rozpoczęcie zawodów godz. 10:00

KONKURENCJA PŁYWACKA – w pierwszej kolejności dzieci pływają na określonych dystansach w przypisanych biegach i pozycjach na słupkach (torach). Rozpiska poszczególnych biegów znajduje się wyżej w pliku PDF.

KONKURENCJA BIEGOWAKonkurencja biegowa będzie miała charakter wyścigu pościgowego 
(handicap). Zawodnik/zawodniczka z najlepszym czasem z pływania pierwszy (-sza) wyruszy na trasę biegową. Kolejne osoby wyruszą ze stratą czasową wynikającą ze straty czasowej w pływaniu. Miejsce na mecie biegu automatycznie jest miejscem w aquathlonie.

UWAGA! Obowiązuje całkowity zakaz wejścia na trasę biegu osób, które nie są uczestnikami biegów (opiekunów, rodziców). Dziecko, którego rodzice będą na trasie zostanie zdyskwalifikowane. Zachęcamy do wspierania dzieci i kibicowania wzdłuż trasy poza taśmami wyznaczającymi strefę dla zawodników.

UWAGA! W przypadku roczników 2013 i 2012 ze względu na niewielką liczbę zgłoszeń będzie klasyfikacja wspólna roczników z podziałem na dziewczynki i chłopców.

 

Kierownik zawodów:

 • Filip Rozborski (frozborski@gmail.com), tel. 501182258)

Termin:

 • Niedziela, 19 maja 2024.

Miejsce:

 • Pływanie: Pływalnia Aquastacja Al. Grunwaldzka 411 Gdańsk, tel.: 58 764 62 61 długość: 25 m, ilość torów 6
 • Bieg: trasa wytyczona na pętli o długości 320 m wokół budynku Al. Grunwaldzka 411
 • Dekoracja zwycięzców: Al. Grunwaldzka 411/413

Pomiar czasu:

 • ręczny

Uczestnictwo:

 • Prawo startu w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki urodzeni w latach 2009 – 2020 zgłoszeni do dnia 13 maja.

Dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach . Opłatę można przekazywać w recepcji Aquastacji najpóźniej do dnia 13 maja po uprzednim zapisaniu dziecka przez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce „Aquathlon 2024” na samym dole.

OŚWIADCZENIE NALEŻY PODPISAĆ W BIURZE ZAWODÓW PRZY ODBIORZE PAKIETU STARTOWEGO!

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.aquastacja.pl
 • ZAPISY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE. FORMULARZ NIE JEST DOSTĘPNY.
 • W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.

Termin zgłoszeń:

 • Zgłoszenia należy dokonać do dnia 13.05.2024r. Po tym terminie zmiany na liście startowej nie będą wprowadzane.
 • W przypadku zgłoszenia do zawodów i wcześniejszej rezygnacji z udziału prosimy o poinformowanie o tym organizatora.

Dystanse i kategorie wiekowe:

(o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia)

(zostanie przeprowadzona oddzielna klasyfikacja dla dziewcząt i chłopców)

 • Dzieci I (Pływanie – 25m, Bieg – 320m) – rocznik 2020
 • Dzieci II (Pływanie – 25m, Bieg – 320m) – rocznik 2019
 • Dzieci III (Pływanie – 25m, Bieg – 320m) – rocznik 2018
 • Dzieci IV (Pływanie – 25m, Bieg – 320m) – rocznik 2017
 • Dzieci V (Pływanie – 50m, Bieg – 320m) – rocznik 2016
 • Dzieci VI (Pływanie – 50m, Bieg – 320m) – rocznik 2015
 • Dzieci VII (Pływanie – 50m, Bieg – 320m)- rocznik 2014
 • Dzieci VIII (Pływanie – 50 m, Bieg – 640m)- rocznik 2013
 • Dzieci IX (Pływanie – 50 m, Bieg – 640m)-rocznik 2012
 • Dzieci X (Pływanie – 50 m, Bieg – 640m)-rocznik 2011 i starsi
 • DOROŚLI – kategoria OPEN (Pływanie – 50 m, Bieg – 640m)

Przepisy techniczne:

 • Konkurencja pływacka będzie przeprowadzona seriami na czas. W przypadku dużej frekwencji startujących przewiduje się start po dwie osoby na torze.
 • Konkurencja biegowa będzie miała charakter wyścigu pościgowego (handicap). Zawodnik (-czka) z najlepszym czasem z pływania pierwszy (-sza) wyruszy na trasę biegową. Kolejne osoby wyruszą ze stratą czasową wynikającą ze straty czasowej w pływaniu. Miejsce na mecie biegu automatycznie jest miejscem w aquathlonie.
 • W przypadku zgłoszenia niewielkiej ilości zawodników dopuszcza się łączenie klasyfikacji dziewcząt oraz chłopców lub/i roczników.

Program zawodów:

19.05.2024 w godz. 10.00-16.00

 

Nagrody:

 • Dyplomy, medale i nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc 1-3 we wszystkich kategoriach
 • Niespodzianka dla każdego uczestnika

 

Opłata startowa*:

 • Opłata startowa wynosi: 70 zł płatna w recepcji Aquastacji lub na konto do dnia 14.05.2024. włącznie

Numer konta: 95 1140 1153 0000 2252 6200 1010 Mbank

Tytuł przelewu: „imię i nazwisko uczestnika, rocznik”

*Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia wyścigu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie

 

Pakiet startowy:

 • Zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje: numer startowy do biegu.

Posiadacze numerów startowych będą mogli korzystać ze wszystkich atrakcji bezpłatnie : dmuchańce, tatuaże, klocki lego i inne.

 

Postanowienia końcowe:

 • Obowiązuje limit startujących na wszystkich dystansach – 300 osób.
 • Wyniki zawodów dostępne będą na stronie internetowej www.aquastacja.pl