POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Aquastacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku
Al. Grunwaldzka 411 szanuje prywatność użytkowników serwisu www.aquastacja.pl. Zależy nam,
aby każdy, kto odwiedza tę witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność.
Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.
1), informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Aquastacja spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-309,
przy al. Grunwaldzkiej 411, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk
Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000477044, NIP 5842733208, kapitał zakładowy 50000 opłacony w całości.
3. Korzystając z serwisu www.aquastacja.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
4. Twoje dane osobowe gromadzimy:
1) w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b
RODO);
2) w celach analitycznych [doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych
produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji
procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej w tym
reklamacji, itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów
z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w
tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej),
będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
f RODO);
7) w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami
współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania
ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), będącego
realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art.
6 ust. 1 lit. f RODO);
8) w celu udziału w procesie rekrutacji i aplikowanie na zamieszczone przez nas oferty pracy
5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w
stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa –
zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
7. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia z nami umowy będą przetwarzane przez okres, w
którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez X+1 lat od końca roku, w
którym wygasła umowa, w tym X lat, to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń,
dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z
doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów
kończących się w danym roku.
8. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu trzech lat od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje
dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem
danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
9. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy
przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy,
że się zdezaktualizowały.
10. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy
księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, agencje marketingowe, w tym
producenci oprogramowania do obsługi zgłoszeń i procesu rekrutacji, wsparcia sprzedaży.
11. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG). Nie współpracujemy z podmiotami, które nie dają rękojmi należytej
ochrony danych osobowych, a w szczególności z podmiotami z terytorium EOG, który nie
przestrzegają wymogów RODO oraz naszej polityki prywatności.
12. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo do przenoszenia danych;
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
13. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy , przedstawienia
oferty handlowej, uzyskania dostępu do oprogramowania i korzystania z funkcjonalności.
14. Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:
1) Informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy
użytkowników korzystających z formularzy kontaktowych
2) Informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu – wśród nich mogą być:
a) Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak
żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np.
model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP
oraz tzw. pliki cookies.
b) Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer,
czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany
użytkownik łączy się z siecią.
c) Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis
internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon
itp.).
15. Używamy ciasteczek, aby:
1) ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny – pliki cookies rozpoznają urządzenie
użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb,
2) tworzyć anonimowe statystyki serwisu – dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania
naszych użytkowników i rozwijać serwis tak, by był on jeszcze bardziej przyjazny.
16. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na
komputerze czy smartfonie użytkownika, jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać
ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania
ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.
17. Przestrzegamy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
18. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
19. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązań zewnętrznych dostawców. Aktualnie
używamy Google Analytics. To narzędzie działa w oparciu o pliki cookie, jednak nie udostępnia
danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki
prywatności Google Analytics.
20. Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam
przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego
dokładamy starań, aby chronić serwis www.aquastacja.pl przed nieuprawnionym dostępem osób
trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania
informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz
fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i
podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w
Polityce Prywatności.
21. Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy w serwisie www.aquastacja.pl odnośniki do
innych stron www. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności na tych witrynach.
Zachęcamy – po przejściu do innego serwisu – do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.