null

SAUNAS ZONE

Relaxation area in Aquastation, a place where you can relax and relax in peace and relaxation, after swimming training. In this zone there are 3 types of saunas: steam bath, dry sauna and Infrared. There is also an impression shower, heated benches with feet tops and chillers.

ikony-sauna001

STEAM SAUNA (WET)

Bathing in the steam bath is soothing to the body. Our customers in Gdansk say that visits to the baths allow you to relax and unwind after a busy day at work. In addition, baths in the bath reduce muscle tension, cleanse the body of toxins, thoroughly moisturize and regenerate the skin and help in the treatment of respiratory diseases, circulatory system and in ailments and rheumatic diseases.
Air humidity: 90-100%
Air temperature: 45-50 cc
Accommodation: 10-15 min

ikony-sauna001

ŁAŹNIA PAROWA

Kąpiele w łaźni parowej działają kojąco na organizm. Nasi klienci z Gdańska twierdzą, że wizyty w łaźni pozwalają odpocząć i zrelaksować się po męczącym dniu w pracy. Dodatkowo kąpiele w łaźni obniżają napięcie mięśni, oczyszczają organizm z toksyn, doskonale nawilżają i regenerują skórę oraz pomagają w leczeniu chorób dróg oddechowych, układu krążenia i w dolegliwościach oraz schorzeniach reumatycznych.
Wilgotność powietrza: 90-100%
Temperatura Powietrza: 45-50 stC
Czas przebywania: 10-15 min

ikony-sauna002

DRY SAUNA

The heat produced in the sauna improves the blood supply of the entire body and activates it. The hormonal and immune system is also stimulated. Sauna improves metabolism, so it can perfectly help in the process of weight loss. With regular visits to the sauna, the muscles recover faster and the effects of the training are less painful. Sauna gives you great opportunities to relax your body, both mental and physical. Improves sleep quality and reduces the effects of stress. At every visit to our sauna in Gdansk along with the body then emit toxins and any skin pollution.
Air humidity: 10-20%
Air temperature: 85-95 degrees Celsius
Accommodation: 10-15 min

ikony-sauna002

SAUNA SUCHA

Ciepło wytworzone w saunie wpływa na lepsze ukrwienie całego organizmu i aktywizowanie go do pracy. Pobudzony zostaje także układ hormonalny i odpornościowy. Kąpiel w saunie poprawia przemianę materii, a więc może doskonale pomóc w procesie odchudzania. Dzięki regularnym wizytom w saunie mięśnie szybciej się regenerują, a skutki przetrenowania są mniej bolesne. Sauna daje świetne możliwości zrelaksowania organizmu, zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Poprawia jakość snu oraz niweluje skutki stresu. Podczas każdej wizyty w naszej saunie w Gdańsku wraz z potem z organizmu wydalane są toksyny i wszelkie zanieczyszczenia skóry.
Wilgotność powietrza: 10-20%
Temperatura Powietrza: 85-95 stC
Czas przebywania: 10-15 min

ikony-sauna003

INFRARED SAUNA

In the operation of the infrared sauna, thermal energy is generated by infrared rays. They have been used in medicine for many years in the treatment of pain, inflammation and post-traumatic conditions. In an infrared sauna, it does not heat the air, but only the human body. What’s more, the rays penetrate deeply under the human skin (even up to 3-4 centimeters), which makes them extremely intense. Advantages of using the infrared sauna: cleanses of toxins, burns fat, relieves pain, relieves insomnia, relaxes, supports the circulatory system. The sauna is turned on by pressing the START button, which is located at the entrance inside the sauna and works for 10 minutes.

Air temperature: 60 degrees Celsius

Accommodation: 10 min

ikony-sauna003

LACONIUM

Kąpiele w Laconium działają kojąco na nasz organizm, powodują iż doskonale odpoczywamy i relaksujemy się po męczącym dniu w pracy. Dodatkowo kąpiele obniżają napięcie mięśni, oczyszczają nasz organizm z toksyn, doskonale nawilżają i regenerują skórę oraz pomagają w leczeniu chorób układu oddechowego, układu krążenia i w dolegliwościach i schorzeniach reumatycznych. To doskonała alternatywa dla tradycyjnej sauny parowej, którą doceniło wielu mieszkańców Gdańska. Aromatyczne esencje roślinne dodatkowo wzbogacą działanie terapeutyczne.
Wilgotność powietrza: 70-90%
Temperatura Powietrza: 40-45 stC
Czas przebywania: 20-30 min

ikony-sauna004

HOT BENCHES FOR FEET

The bench with the bowls is mainly based on the change in the water. Vascular exercise is achieved by the difference in temperature. It acts on the circulation of the surface, vascular and arterial, stimulates and supports the circulation of venous blood. Tipping feet in bowls is especially recommended before entering the steam bath and dry sauna. When you are using the trowel in Gdansk, start by dipping in hot water for about 2-3 minutes, then dip your legs in cold water for 2-3 minutes.

ikony-sauna004

ŁAWA Z MISAMI NON-STOP

Ława z misami opera się głównie na zabiegu zmiennocieplnym w wodzie. Gimnastykę naczyniową uzyskuje się dzięki różnicy temperatur. Oddziałuje ona na krążenie powierzchniowe, naczyniowe i tętnicze, stymuluje oraz wspomaga krążenie krwi żylnej. Zamaczanie stóp w misach jest szczególnie zalecane przed wejściem do łaźni parowej i sauny suchej. Podczas korzystania ławy z misami w Gdańsku rozpocznij od zanurzenia w gorącej wodzie ok. 2-3 minut,a następnie zanurz nogi w zimnej wodzie ok. 2-3 minut.

ikony-sauna005

SENSATIONAL SHOWER

In our Relaxation Zone in Gdansk there are 3 showers:
Program 1 – Tropical Rain with Scent (60 sec.):
Illumination on (red light). With a special ceiling mounted panel, the shower attendant will be massaged with gentle warm rain. The room lights up in red light.
Program 2 – Arctic rain with scent (60 sec.):
Illumination on (blue light). With a special panel mounted in the ceiling, the shower attendant will be massaged with gentle cold rain. The room lights up in blue light.
Program 3 – Tropical breeze (60 sec):
Illumination on (green light). With a ceiling mounted in the special panel, the shower attendant will be massaged gently with cold mist, gentle sprinkling. The room lights up in green light.

ikony-sauna005

PRYSZNIC WRAŻEŃ

W naszej Strefie Relaksu w Gdańsku znajdują się 3 programy Prysznica Wrażeń:
Program 1 – Tropikalny deszcz z zapachem (60 sek.):
Oświetlenie włączone (lampka czerwona). Dzięki zamontowanemu w suficie specjalnemu panelowi, gość natrysku masowany będzie delikatnie ciepłym deszczem. Pomieszczenie rozświetla się czerwonym światłem.
Program 2 – Arktyczny deszcz z zapachem (60 sek.):
Oświetlenie włączone (lampka niebieska). Dzięki zamontowanemu w suficie specjalnemu panelowi, gość natrysku masowany będzie delikatnie zimnym deszczem. Pomieszczenie rozświetla się niebieskim światłem.
Program 3 – Bryza tropikalna (60 sek.):
Oświetlenie włączone (lampka zielona). Dzięki zamontowanemu w suficie specjalnemu panelowi, gość natrysku masowany będzie delikatnie zimną mgłą, delikatne zraszanie. Pomieszczenie rozświetla się zielonym światłem.